Học chuyên môn ngay từ năm nhất: Điểm nổi bật của ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Trong khuôn khổ dự án FloodAdaptVN, Khoa Quốc tế - Đại học Huế đã tổ chức 2 buổi học với giáo sư tại các trường Đại học ơ Đức cho các bạn Sinh viên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên với chủ đề "Lượng hóa ảnh hưởng của lũ lụt bằng công cụ Climada".

Tham gia giảng dạy khóa học là Tiến sĩ Maxime Souvignet - Trưởng nhóm ECA đến từ Đại học Liên Hợp Quốc – Viện Môi trường & An ninh Con người (UNU-EHS) / Sáng kiến Bảo hiểm Khí hậu Munich (MCII) và ông Eike Christoph Behre - Phó quản lý dự án cấp cao tại MCII Đại học Liên Hợp Quốc – Viện Môi trường & An ninh Con người (UNU-EHS).

Nội dung buổi học gồm có 2 phần, bao gồm giới thiệu về công cụ Khuôn khổ Kinh tế thích ứng với khí hậu (ECA) (https://eca-network.org/) và công cụ lập mô hình xác suất CLIMADA và phần thực hành mô phỏng cho vùng nghiên cứu cụ thể tại Thành phố Cần Thơ (Việt Nam)