Điều chỉnh thời gian: Tổ chức Hội thảo Khoa học năm 2022: "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Từ bình thường hóa đến quan hệ đối tác"

17-09-2022
Do ảnh hưởng của bão số 4 năm 2022 Khoa Quốc tế Đại học Huế điều chỉnh thời gian tổ chức hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Từ Bình thường hóa đến Quan hệ đối tác” với các thông tin chi tiết như sau:

Chương trình Summer Course (Khóa học mùa hè) tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế

04-07-2022
Có gì thú vị ở khóa học mà các bạn sinh viên trường Đại học Pitzer, Mỹ lại bay nửa vòng trái đất đến với Việt Nam, đến với Khoa Quốc tế - Đại học Huế.

Thông báo về Học bổng Chính phủ Ireland

21-08-2020
Học bổng Chính phủ Ireland trong khuôn khổ chương trình Ireland Fellows Programme - Asia niên khoá 2021-2022 chính thức mở nhận hồ sơ

Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2021

21-08-2020
Khoa Quốc tế - Đại học Huế trân trọng thông báo chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2021 trong khuôn khổ hoạt động của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam.