Cơ hội nghề nghiệp tại HUIS

Với xu thế hội nhập tri thức ngày một rộng lớn, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường/chương trình học là chất lượng đào tạo - môi trường học tập chuyên nghiệp thể hiện trên các bảng xếp hạng uy tín. Khoa Quốc tế tự tin là đơn vị đào tạo chất lượng chuẩn Quốc tế với các phương pháp học tập và làm việc mới, đồng thời khuyến khích những thay đổi tạo ra tác động tích cực.

Khoa Quốc tế tin chắc rằng, sinh viên tốt nghiệp tại HUIS luôn tìm kiếm một yếu tố khác biệt - đó có thể là cơ hội làm việc tại môi trường quốc tế, cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quy trình tuyển dụng

Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.

Đời sống tại HUIS

Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.

Thông tin việc làm

Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.

Hướng dẫn tìm việc

Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.