Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

20-10-2023
Theo sự thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) và Đại học Huế, năm học 2023 - 2024, Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục cấp 150 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên đang theo học tại các trường, phân hiệu và khoa thuộc Đại học Huế, mỗi suất học bổng trị giá 200 USD. Trong đó, Khoa Quốc tế được phân bổ 1 suất. Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ để được xét duyệt cấp học bổng. Thông tin cụ thể như sau:

Thông báo giới thiệu học bổng thạc sĩ toàn phần Optimas của Đại học Hồng Kông (HKU)

17-10-2023
Khoa Quốc tế thông báo thông tin về Học bổng thạc sĩ toàn phần Optimus của Đại học Hồng Kông - The University of Hong Kong (HKU)

Thông báo về việc xét cấp học bổng Keidanren & JCCI năm học 2023 - 2024

05-10-2023
Theo thông báo của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, năm học 2023-2024, Quỹ học bổng Keidanren & JCCI tiếp tục cấp 40 suất học bổng cho sinh viên Đại học Huế. Trong đó, Khoa Quốc tế được phân bổ 2 suất. Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ để được xét duyệt cấp học bổng. Thông tin cụ thể như sau:

Trao học bổng toàn năm học cho tất cả sinh viên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

25-08-2023
Sáng ngày 10/07/2023, Khoa Quốc tế - Đại học Huế đã tổ chức lễ trao học bổng tài trợ toàn bộ học phí năm học 2022-2023 cho các sinh viên ngành Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên với tổng giá trị học bổng lên đến gần 60 triệu đồng