Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

20-10-2023
Theo sự thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) và Đại học Huế, năm học 2023 - 2024, Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục cấp 150 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên đang theo học tại các trường, phân hiệu và khoa thuộc Đại học Huế, mỗi suất học bổng trị giá 200 USD. Trong đó, Khoa Quốc tế được phân bổ 1 suất. Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ để được xét duyệt cấp học bổng. Thông tin cụ thể như sau:

Thông báo giới thiệu học bổng thạc sĩ toàn phần Optimas của Đại học Hồng Kông (HKU)

17-10-2023
Khoa Quốc tế thông báo thông tin về Học bổng thạc sĩ toàn phần Optimus của Đại học Hồng Kông - The University of Hong Kong (HKU)