Biểu mẫu Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên

31-01-2024
Biểu mẫu Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Huế

Điều chỉnh thời gian: Tổ chức Hội thảo Khoa học năm 2022: "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Từ bình thường hóa đến quan hệ đối tác"

17-09-2022
Do ảnh hưởng của bão số 4 năm 2022 Khoa Quốc tế Đại học Huế điều chỉnh thời gian tổ chức hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Từ Bình thường hóa đến Quan hệ đối tác” với các thông tin chi tiết như sau:

Chương trình Summer Course (Khóa học mùa hè) tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế

04-07-2022
Có gì thú vị ở khóa học mà các bạn sinh viên trường Đại học Pitzer, Mỹ lại bay nửa vòng trái đất đến với Việt Nam, đến với Khoa Quốc tế - Đại học Huế.