Các cụm nghiên cứu tại HUIS tập hợp nhiều nhóm các nhà nghiên cứu đa ngành cùng có chung thử thách nghiên cứu, với ưu thế có thể tận dụng mối quan hệ liên kết các lĩnh vực nghiên cứu giữa các khoa của trường.

Giữa bối cảnh thay đổi liên tục và phức tạp của ngành nghiên cứu, việc bổ trợ chuyên môn từ nhiều ngành là cần thiết để giải quyết các nhu cầu xã hội. Theo đó, Khoa Quốc tế định hình công tác nghiên cứu bằng việc xác lập các cụm nghiên cứu dựa trên những thế mạnh đã có cũng như mới nổi của trường.

Điều quan trọng nhất đằng sau các đề tài là mong muốn có sự đóng góp với xã hội. Mỗi nhà khoa học phải cố gắng tìm ra một vấn đề gì đó để nghiên cứu trong điều kiện nguồn lực rất giới hạn của đất nước để phục vụ hữu hiệu cho cộng đồng dân cư Việt Nam mình, và để chúng ta không bị lạc hậu bởi sự phát triển của thế giới trong lĩnh vực đó. Tiềm năng trí tuệ của các nhà khoa học Việt Nam rất tốt, vấn đề là làm sao để phát huy và khơi dậy tiềm năng đó và bất cứ người làm công tác khoa học, nhà quản lý nào cũng cần cố gắng khơi dậy tiềm năng của họ. Một khi đã có ý tưởng rồi thì thực thi ý tưởng không phải là quá khó.

FloodAdaptVN Project

05-05-2020
Integrating Ecosystem-based Approaches into Flood Risk Management for Adaptive and Sustainable Urban Development in Central Viet Nam

Nghiên cứu mô hình bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

28-04-2020
Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế năm 2020 - Mã số: ĐHH2020-17-01 - Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường (EII) phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển bền vững các đô thị di sản

28-04-2020
- Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 - Mã số: B2020-DHH-10 - Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ