Nghiên cứu mô hình bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

28-04-2020
Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế năm 2020 - Mã số: ĐHH2020-17-01 - Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên