Đại học chính quy

Sau khi trở thành Sinh viên của HUIS, bạn sẽ có nhiều lựa chọn về ngành học, phương pháp học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Khoa được đổi mới theo hướng linh hoạt và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Chương trình đào tạo cử nhân Quan hệ Quốc tế (4 năm) cung cấp cho người học kiến thức chuyên ngành như Ngoại giao, Quản lí, Chính trị, Kinh doanh, Luật, Hòa giải xung đột, Phát triển, Các tổ chức quốc tế, Tài chính quốc tế, An ninh quốc tế... Thêm vào đó, sinh viên cũng được dạy các học phần giúp phát triển kĩ năng chuyên môn của ngành như khả năng lãnh đạo hoặc quản lí dự án. Bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế do Đại học Huế cấp.

Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ về An ninh mạng và Khoa học dữ liệu (3 năm) cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ, An toàn thông tin, Khoa học cơ sở dữ liệu. Bằng Cử nhân công nghệ  thông tin về An ninh mạng và Khoa học Dữ liệu được cấp bởi trường đối tác, có giá trị Quốc tế.

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngành Quản trị Du lịch và công nghệ giải trí cung cấp cho người học cách nhìn khách quan về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý và tập quán của du khách trong nước và quốc tế, các kỹ năng nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Ngoài ra, với những môn học chuyên ngành, sinh viên ngành Quản trị du lịch và công nghệ giải trí sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về Văn hóa tổ chức, Kinh tế du lịch, Văn hóa du lịch, Marketing du lịch, Phong tục – tập quán – lễ hội – truyền thống, Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng, Quản trị lữ hành, Địa lý du lịch, Quản trị sự kiện, Hướng dẫn du lịch, PR và truyền thông cho sự kiện,….Bằng Cử nhân công nghệ được cấp bởi trường đối tác, có giá trị Quốc tế.

Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo độc lập và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.