Sự trao dồi kiến thức với các GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi

10-09-2020
Chia sẻ của Anh Lê Đình Quân - Cựu sinh viên chương trình Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí khoá 2 liên kết với Đại học KHƯD IMC – Krems, Áo

DU HỌC không phải là môi trường DUY NHẤT để RÈN LUYỆN, HỌC HỎI và THÀNH CÔNG

10-09-2020
Chia sẻ của chị Thu Dang - cựu học viên chương trình liên kết đào tạo Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí khóa 2 hiện đang công tác tại The Nature Conservancy - USA

Bằng cấp Quốc tế đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội mới

10-09-2020
Chia sẻ của Chị Tôn Nữ Quỳnh Anh - Giảng viên Khoa Du lịch - Đại học Huế - Cựu sinh viên ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí Khóa 1, Chương trình liên kết với ĐH IMC Krems - Áo

DU LỊCH là MỘT ngành TIỀM NĂNG

10-09-2020
Chia sẻ của chị Ngọc Anh- Cựu học viên chương trình QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ khóa 2 liên kết với Đại học IMC - Krems, Áo

"Chương trình Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí là LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN và mang lại nhiều THAY ĐỔI LỚN cho cuộc đời mình"

10-09-2020
Chia sẻ của chị Nguyễn Hàn Đan Anh - cựu sinh viên chương trình Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí liên kết với Đại học IMC - Krems, Áo khóa 3.

Học chuyên ngành DU LỊCH có nhất thiết phải làm DU LỊCH

10-09-2020
Hôm nay, Khoa Quốc tế - HUIS sẽ chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình lựa chọn công việc của 1 cựu sinh viên của HUIS – Anh Võ Lê Bá Nhật