Công bố điểm trúng tuyển (sơ tuyển) theo hình thức xét học bạ và phương thức riêng năm 2023

Khoa Quốc tế - Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển (sơ tuyển) theo hình thức xét học bạ và phương thức riêng năm 2023 các ngành như sau:

1./ Ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên: 18 điểm

2./ Ngành Quan hệ Quốc tế: 22 điểm

3./ Ngành Truyền thông đa phương tiện: 25 điểm

Thí sinh vào link sau để xem kết quả (Phương thức xét học bạ và phương thức riêng): https://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen

THÍ SINH LƯU Ý:

1) Nhằm tư vấn, hướng dẫn các thí sinh một cách chu đáo, chính xác nhất. Xin mời tất cả các thí sinh đã trúng sơ tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển năm 2023 điền vào Link sau: Link khảo sát: https://forms.gle/Ug6u92dbUFMwoN6P8

2) Để chính thức trúng tuyển, từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023, thí sinh phải đăng ký xét tuyển ngành này trên Cổng thông tin tuyển sinh (gọi tắt là hệ thống) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý khi đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Xếp ngành lựa chọn học (ngành trúng tuyển) là Nguyện vọng cao nhất (Nguyện vọng 1)

b) Hệ thống lọc ảo đảm bảo thí sinh chỉ trúng tuyển vào một ngành duy nhất (nếu đủ điều kiện trúng tuyển) ở nguyện vọng cao nhất.

c) Kết quả sơ tuyển này sẽ bị hủy nếu điểm thực tế của thí sinh thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành sau khi kiểm tra khu vực, đối tượng ưu tiên và đối sánh điểm do thí sinh nhập với điểm học bạ của thí sinh hoặc không có minh chứng đối với các thí sinh xét tuyển theo phương thức riêng.