Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng và điều chỉnh nguyện vọng

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 10-30/07/2023, thí sinh có quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ hoặc thực hiện đăng ký trên Cổng dịch vụ Công quốc gia. Từ ngày 31/07 đến 06/08 thí sinh nộp lệ phí xét tuyển

I. CÁC LƯU Ý CHUNG

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo (CSĐT) được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), thí sinh lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm các thông tin: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường, Tên trường; Mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình. Thí sinh chú ý nghiên cứu kỹ lưỡng từng bước và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký thành công.

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN SINH

1. Thêm nguyện vọng

Bước 1: Chọn chức năng Đăng ký thông tin xét tuyển sinh

Bước 2: Trên màn hình 1. Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chọn nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (nếu có) rồi ấn nút Tiếp theo

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển vào Khoa theo phương thức tuyển sinh riêng, các e tick vào mục  DỮ LIỆU TUYỂN SINH KHÁC ở mục CUNG CẤP DỮ LIỆU TUYỂN SINH

Bước 3: Trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng, có thể xem lại các nguyện vọng đã thêm nhưng chưa lưu.

Thí sinh có thể nhấn nút Thêm nguyện vọng để thêm nguyện vọng tại màn hình này

Bước 4. Nhấn nút Tiếp theo trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng

Bước 5: Tại màn hình bước 3: Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác thực đăng ký

2. Sửa nguyện vọng

Bước 1: Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để xem lại các nguyện vọng đã được ghi nhận. Thí sinh nhấn sửa để sửa nguyện vọng

Bước 2: Sau khi sửa thông tin nguyện vọng và nhấn Tiếp theo trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng (Làm như trên)

Bước 3: Tại màn hình bước 3: Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

3. Xóa nguyện vọng

 

4. Xếp theo thứ tự nguyện vọng

Bước 1: Nhấn Xếp theo thứ tự NV

Bước 2: Thí sinh thực hiện sửa thứ tự nguyện vọng mong muốn

5. Lưu thông tin

Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Lưu thông tin”. Bạn nhấn nút Xác nhận đăng ký, thông tin nguyện vọng sẽ được hệ thống lưu lại, hệ thống sẽ mất vài phút để kiểm tra và cập nhật dữ liệu.

6. Thanh toán lệ phí

Bước 1: Để thực hiện thanh toán lệ phí, thí sinh nhấn nút “Thanh toán“.

Bước 2: Kiểm tra thông tin thanh toán và nhấn nút “Xác nhận thanh toán“.

Bước 3: Bấm “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Điền thông tin “Số thẻ” và bấm nút “Thanh toán“.