Thông báo về Mở cổng nhận hồ sơ Học bổng Thạc sĩ VLIR-UOS, Bỉ, ngành Khoa học Biển, Hồ, và Đại dương

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo tới các ứng viên quan tâm tới chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Biển, Hồ, và Đại dương năm học 2024-2026, do VLIR-UOS, Bỉ tài trợ đã chính thức mở nhận hồ sơ.

Học bổng Thạc sĩ ngành Khoa học Biển, Hồ và Đại dương (Oceans & Lakes) là một chương trình thạc sĩ liên trường đại học, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và ứng dụng vững chắc trong nghiên cứu khoa học và quản lý hệ thống biển, hồ, và đại dương. Thông qua Hội đồng liên trường đại học Flemish (VLIR-UOS), học bổng được cung cấp cho chương trình thạc sĩ 2 năm này về “Thạc sĩ Khoa học về Khoa học và Quản lý Biển, Hồ và Đại dương”. 

 

Ngành học: Khoa học về Khoa học và Quản lý Biển, Hồ và Đại dương tại các trường Đại học Flemish

Bậc học: Thạc sỹ

Đơn vị cấp học bổng: VLIR-UOS

Đối tượng: Danh sách các quốc gia được nhận học bổng của VLIR-UOS xem tại đây https://www.vliruos.be/en/countries/96

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01 tháng 2 năm 2024.

Thủ tục: vui lòng xem tại đây http://oceansandlakes.chromis.be/node/28

VLIR-UOS (Ban Hợp tác Đại học – Hội đồng liên trường đại học Cộng đồng nói tiếng Fla-măng của Bỉ) là một tổ chức phi chính phủ về Hợp tác Phát triển, Bỉ nhằm để thiết lập các quan hệ đối tác giữa các viện/trường đại học của Bỉ với các đối tác tại các nước đang phát triển thông qua các chương trình hợp tác đại học và học bổng. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Khoa Quốc tế - Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Tp. Huế

 02343 848561 - 0853 848561

 [email protected]

 

Trân trọng./.