Thông báo về Hội nghị chuyên đề Quốc tế: "Thúc đẩy nông nghiệp bền vững thông qua áp dụng công nghệ và đổi mới kỹ thuật: Những thách thức và cơ hội ở nông thôn Việt Nam"

Áp dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trở thành vấn đề cấp thiết trong bối cảnh hiện nay tại các vùng nông thôn Việt Nam. Trong tiến trình thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường, ngành nông nghiệp gặp không ít thách thức và khó khăn, do đó, việc tìm hiểu những vấn đề đó để tìm ra những cơ hội, từ đó đưa ra các khuyến nghị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Khoa Quốc tế - Đại học Huế dưới sự chủ trì của Đại học Huế phối hợp với Đại học Swansea tổ chức Hội nghị chuyên đề quốc tế: “Thúc đẩy nông nghiệp bền vững thông qua áp dụng công nghệ và đổi mới kỹ thuật: Những thách thức và cơ hội ở nông thôn Việt Nam”.

Hội nghị chuyên đề lần này nhằm: