Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng Anh, bậc 3/6 tại Đại học Huế ngày 13/8/2022

05-08-2022
Đề nghị các thí sinh vào các link sau để cập nhật thông tin:

Thông báo: Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt chứng nhận B1, kỳ thi đợt 03 năm 2021

28-12-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về Quyết định số 2078/QĐ-ĐHH, ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc Công nhận kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ , đợt 03 năm 2021 như sau:

Thông báo về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ đợt thi 16&17/10/2021

15-11-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo Danh sách thí sinh được công nhận và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ, đợt thi số 02, ngày thi 16&17/10/2021 như sau:

Thông báo kết quả đợt thi bổ sung (của đợt 2) năm 2021_Tiếng Anh B1

10-11-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kết quả đợt thi bổ sung (của đợt 2) năm 2021, ngày thi 31/10/2021 như sau:

Kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ, Tiếng Anh B1 ngày thi 16/10 /2021 và 17/10/2021

26-10-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ, Tiếng Anh B1, theo hình thức online đợt thi thứ 2 năm 2021 tại Đại học Huế như sau:

Thông báo về việc gửi email dự thi Tiếng Anh B1 theo hình thức trực tuyến

15-10-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về việc gửi email tham gia thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ theo hình thức trực tuyến, đợt 2 năm 2021 như sau: