Thông tin đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ đầu vào xét, thi tuyển cao học đợt 2 năm 2022

12-10-2022
Căn cứ Đề án tổ chức thi đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ theo hình thức trực tuyến làm điều kiện đầu vào xét, thi tuyển bậc cao học các ngành/chuyên ngành của Đại học Huế. Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ như sau:

Thông báo kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ B1; tiếng Anh ngày 13 tháng 8 năm 2022

26-08-2022
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, tổ chức vào ngày 13/8/2022 như sau:

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng Anh, bậc 3/6 tại Đại học Huế ngày 13/8/2022

05-08-2022
Đề nghị các thí sinh vào các link sau để cập nhật thông tin:

Danh sách thí sinh đạt và được cấp GCNNLNN, Tiếng Anh B1, đợt thi 1 năm 2022

13-05-2022
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo danh sách 318 thí sinh đạt và được cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh B1, đợt thi 1 năm 2022 như sau:

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1

28-02-2022
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về việc nhận giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1 như sau:

Thông báo: Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt chứng nhận B1, kỳ thi đợt 03 năm 2021

28-12-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về Quyết định số 2078/QĐ-ĐHH, ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc Công nhận kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ , đợt 03 năm 2021 như sau: