Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh “Tài nguyên và môi trường”

06-05-2020
Nhóm nghiên cứu mạnh “Tài nguyên và môi trường” là một tập thể tập hợp được nhiều nhà khoa học, giảng viên có nhiều kinh nghiệm về việc thực hiện các đề tài và công bố các công trình khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các thành viên trong nhóm được đào tạo bài bản, liên tục ở các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn hoạt động.