Du học hè

Trong những năm trở lại đây, hình thức du học hè đang ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia nhằm tạo điều kiện, cơ hội tiếp xúc nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài cho sinh viên. Tại đây, Khoa quốc tế - Đại học Huế cũng mong muốn đem đến cho các bạn sinh viên và người quan tâm những cơ hội được trải nghiệm sự đa dạng văn hóa và tiếp thu kiến thức mới đó bằng các khóa du học hè ngắn hạn từ các đối tác uy tín.