Thông báo kết quả xét sơ tuyển theo phương thức học bạ; phương thức riêng (xét tuyển thẳng) và công bố điểm chuẩn các ngành Đại học chính quy tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế

Khoa Quốc tế - Đại học Huế công bố điểm chuẩn sơ tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) như sau:

1) Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: 18 điểm/tổ hợp xét tuyển
2) Ngành: Quan hệ quốc tế: 20 điểm/tổ hợp xét tuyển
3) Ngành: Truyền thông đa phương tiện: 22 điểm/tổ hợp xét tuyển

Khoa Quốc tế - Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT vào đại học hệ chính quy cụ thể như sau:

Để tra cứu điểm chuẩn và kết quả sơ tuyển, thí sinh click vào link sau: https://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen

Hoặc xem trực tiếp toàn bộ danh sách ở đây (Xét học bạ)

Xem trực tiếp toàn bộ danh sách xét tuyển theo phương thức riêng (Xét tuyển thẳng)

Lưu ý (Đối với cả thí sinh xét tuyển bẳng học bạ và bằng phương thức riêng)

-  Để chính thức trúng tuyển, từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022, thí sinh phải đăng ký xét tuyển ngành này trên Cổng thông tin tuyển sinh (gọi tắt là hệ thống) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nếu thí sinh xác định học ngành này (sau khi đáp ứng điều kiện tốt nghiệp THPT), khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh xếp ngành này vào nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) để chắc chắn trúng tuyển.

 - Thí sinh tự quyết định việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng của các ngành đăng ký xét tuyển (theo tất cả phương thức tuyển sinh) trên hệ thống của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 - Hệ thống lọc ảo đảm bảo thí sinh chỉ trúng tuyển vào một ngành duy nhất (nếu đủ điều kiện trúng tuyển) ở nguyện vọng cao nhất (nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 thì hệ thống sẽ không xét các nguyện vọng tiếp theo, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì hệ thống sẽ xét đến nguyện vọng 2, … quá trình này lặp lại cho cho đến khi thí sinh trúng tuyển vào một nguyện vọng nào đó hoặc khi hệ thống xét hết tất cả nguyện vọng của thí sinh).

 - Kết quả sơ tuyển này sẽ bị hủy nếu điểm thực tế của thí sinh thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành sau khi đối sánh điểm do thí sinh nhập với điểm học bạ của thí sinh hoặc thí sinh không cung cấp đủ minh chứng đáp ứng được các điều kiện tuyển thẳng như trong đăng ký.